Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu na "Výběr provozovatele kanalizačního systému a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu obcí Tuchoměřice a Kněževes je uveřejněno na úřední desce zadavatele, a to jak v její tištěné, tak i elektronické verzi, s odkazem na profil zadavatele, kde je veškerá zadávací dokumentace zdarma ke stažení:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vyber-provozovatele-kanalizacniho-systemu-a-cistirny-odpadnich-vod-pro-verejnou-potrebu-obci-tuchomerice-a-knezeves